Strona główna Regulamin

Regulamin

Administratorem i wydawcą portalu konstantynow.info jest firma WWW Przemysław Jach z siedzibą przy ul. Zamkowej 23 lok. 6 95-200 Pabianice, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej numer NIP – 731-190-56-23 REGON 100521983.

Redaktorem naczelnym portalu konstantynow.info jest Przemysław Jach.

§ 1
Regulamin określa zasady korzystania ze stron internetowego portalu informacyjnego konstantynow.info.

§ 2
W ramach świadczenia usługi elektronicznej użytkownikom udostępniane są szerokie możliwości korzystania z portalu na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3
Część usług jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Portalu. Korzystając z tej części portalu Użytkownik  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych akceptuje Politykę Prywatności prowadzoną przez Administratora. Zapisując się do newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail materiałów reklamowych pochodzących od firm reklamujących się na portalu konstantynow.info.

§ 4
1.Zamieszczenie materiałów na stronach konstantynow.info jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
2. Użytkownik Portalu publikuje na stronach wszelkie treści, komentarze, opinie, ogłoszenia oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator strony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.
3. Ogłoszenia publikowane w serwisie ogłoszeniowym EPAinfo Ogłoszenia umieszczane są tam na podstawie i zasadach określonych w Regulaminie tego serwisu.

§ 5
Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach portalu konstantynow.info treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, w tym  szczególnie niedopuszczalne jest:
1. umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe,
2. umieszczanie przez użytkowników na stronach materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

§ 6
Administrator strony zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów zamieszczanych przez użytkowników portalu, w szczególności w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów niniejszego Regulaminu.

§ 7
Zabrania się dodawania komentarzy pod artykułami używając nazwy użytkownika (nick) kojarzącego się z nazwą portalu.

§ 8
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa administrator strony może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane osób publikujących materiały na stronach portalu sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 9
Administrator strony dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu konstantynow.info i udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania oraz w celu zapewnienia bezawaryjności portalu i jego dostępności przez całą dobę.

§ 10
Materiały prasowe, zarówno teksty jak i fotografie, video oraz grafiki, publikowane na stronie konstantynow.info objęte są prawem autorskim i majątkowym. Zakazane jest używanie materiałów na innych polach eksploatacji niż strona konstantynow.info

§ 11
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników portalu. Użytkowników korzystających z działu Ogłoszenia obowiązuje ponadto regulamin szczegółowy.

§ 12
Administrator strony zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 13
Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili opublikowania.