Strona główna Aktualności Pilna konferencja ws. budowy szybkiej kolei

Pilna konferencja ws. budowy szybkiej kolei

0
PODZIEL SIĘ
Władze Konstantynowa Łódzkiego zwołały konferencję dotycząca planów budowy Kolei Dużych Prędkości, której trasa wyznaczona została wstępnie przez tereny miejskie.

Burmistrz Robert Jakubowski poinformował o przygotowaniu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec budowy linii nr 85 Łódź-Poznań w wariancie proponowanym przez Centralny Port Komunikacyjnym. 

Skierowane zostało również pismo do pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego RP Pana Ministra Marcina Horały. W piśmie zawarte zostały argumenty władz miasta przeciwko tej inwestycji w przedstawionym wariancie. 

Planowany korytarz KDP biegnie przez istniejące osiedla i tereny przeznaczone do zabudowy jednorodzinnej, a jego realizacja spowoduje konieczność przesiedlenia się lokalnej  społeczności. Przyczyni się również do utraty wartości przyległych działek. Jednocześnie wymusi konieczność  zmiany aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wszystkich właściwych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy, co wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi dla samorządu gminnego i koniecznością zmiany polityki przestrzennej miasta – czytamy w piśmie. 

Co ważne, władze miasta przyznają, że nikt nie konsultował z samorządem tego pomysłu. 

– Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim nie był informowany i nie uczestniczył w żadnych pracach nad dokumentem, który w istotny sposób dotyczy naszego miasta.
Za niewłaściwy uważam także fakt prezentowania projektu wyłącznie za pośrednictwem informacji zamieszczanych w Internecie i mediach – informuje burmistrz. 

W tej sprawie mogą wypowiedzieć się również sami mieszkańcy, bo Centralny Port Komunikacyjny ogłosił konsultacje społeczne. Potrwają one do 10 marca. 

Uwagi można zgłaszać drogą elektroniczną (TUTAJ) lub tradycyjną (TUTAJ)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here